Privremeni broj fiksne linije Općine Lovreć

Shodno radovima u prostorijama Općine Lovreć primorani smo koristiti drugu telefonsku liniju stoga ćemo narednih nekoliko dana biti dostupni na broju: 021/670-808

Privremeni broj fiksne linije Općine Lovreć2018-10-11T09:52:33+00:00

IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. RH‐e, br: 117/93,69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01), članka 16. i 37. Zakona o proračunu (NN RH‐e, [...]

IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2018. GODINU2018-08-23T12:42:03+00:00

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ OD 01.01.-30.06.2018. GODINE

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine"br. 87/08,136/12 i 15/15),članka 31. Statuta Općine Lovreć ("Službeni glasnik Općine Lovreć br. 1/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o [...]

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ OD 01.01.-30.06.2018. GODINE2018-08-23T12:46:07+00:00