Vizija2020-12-15T10:57:44+01:00

Sažetak iz studije “Strateški razvoj Općine Lovreć”

Općina Lovreć jedna je od Općina Imotske krajne. Kraj je to daleko poznat po svojim prirodnim bogatstvima te povijesnoj i kulturnoj tradiciji. Osim toga treba istaknuti odličan geostrateški položaj (nalazi se na tromeđi Hecegovine, Dalmacije i Dalmatinske zagore) kao i povoljan klimatsko-geografski položaj. Unatoč svemu tome njen gospodarski razvoj i napredak u zadnjih nekoliko godina stagnira. Potaknuti tom spoznajom odlučili smo napraviti studiju strateškog razvoja odnosno dokument koji će biti vodilja ka željenom ostvarenju.

U tom nastojanju primarno je bilo upoznati se sa sadašnjim stanjem gospodarstva u Općini, zatim odrediti glavne smjernice razvoja u budućnosti, kao i ključne faktore uspjeha te utvrditi ključne rizike vezane za dostizanje postavljenih ciljeva. Cilj nam je bio istaknuti komparativne prednosti Općine, upoznati lokalno stanovništvo sa istima i potakuti ih da ih iskoriste na najbolji mogući način.

Nadamo se da će ova naša studija doprinijeti strateškom razvoju Općine i učiniti Općinu najrazvijenijom u tom području, Općinu koja će biti primjer razvoja i napretka ostalim općinama u užoj i široj okolici.

Studije možete preuzeti ovdje:

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LOVREĆ 2020-2025 (finalna verzija)

Skip to content