Pravo na pristup informacijama2023-06-16T16:24:58+01:00

Pravo na pristup informacijama

Po Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN Br. 172/03, 144/10, 37/11. i Odluke USRH 77/11.) svaki građanin može uputiti svoj upit pisanim putem na adresu općine Lovreć, dr. Franje Tuđmana 7,21257 Lovreć ili elektroničkim putem, e-pošta: opcina.lovrec@st.t-com.hr.

 

POPIS UDJELA U VLASNIŠTVU POSLOVNIH SUBJEKATA ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

POTVRDA O ZAPRIMLJENOM GODIŠNJEM IZVJEŠĆU O PROVEDBI ZPPI ZA 2021.

POTVRDA O ZAPRIMLJENOM GODIŠNJEM IZVJEŠĆU O PROVEDBI ZPPI ZA 2020.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA

UPUTA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

Skip to content