Prijava komunalnog problema2017-10-08T22:08:23+01:00

Prijava komunalnog problema

Kako bi naša Općina bila čim ugodnije mjesto za život, komunalne probleme koji nam otežavaju svakodnevnicu želimo riješavati i implementirati bolja rješenja. Ako uočite komunalni problem u vašoj blizni, prijavite ga putem obrasca na ovoj stranici.

Hvala Vam što brinete, sve poruke ćemo pročitati, a ako bude potrebno kontaktirati ćemo vas na e-mail ili telefon koji upišete u prijavu!Skip to content