O školi2017-10-04T15:33:53+01:00

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića – Lovreć

Škola i školstvo na području Lovreća i Opanaka s dugom su tradicijom. Prvi dokazi o pismenosti ljudi ovog kraja zapisi su na stećcima s početka 15. st., a 2000. godina u mnogome je jubilarna: 170. je to godina organizirane pouke, 115. prve pučkeškole i 50. osnovne škole.

Kada je riječ o školstvu u lovrećkom kraju, onda ga se mora promatrati u povezanosti s povijesnim okolnostima. Naime padom turske vlasti (1717.) ovaj kraj dolazi pod mletačku, koja će teritorijalno razgraničiti župu Lovreć-Opanci (mada će ona crkveno uvijek ostati istom). Mletačkim razgraničenjem prema kojem Lovreć i nadalje ostaje u Imotskoj, a Opanci se pripajaju Omiškoj (kasnije Krajiškoj) opčini, uvjetovat će niz posebnosti u razvoju školstva sve do ponovnog administrativnog sjedinjenja ovih sela 1947. i izgradnje nove školske zgrade u Lovreću 1950.

Prve su škole na ovom području bile privatne. Njih su besplatno držali župnici. Fra Anđeo Udiljak prvi je “otac školstva” u Imotskoj krajini. U Lovreću je počeo župnikovati i podučavati 1831.

Austrijsko Pokrajinsko vijeće za školstvo 1878. donijelo je Odluku o otvaranju škole u Lovreću, aliće zbog nedostatka ťučiteljske sileŤ početi s radom tek 1885.
Uz narečenu školu 1916. otvorena je još jedna za polaznike iz Opanaka.

U desetljeću prije Drugoga svjetskog rata otvorit će se (u privatnim zgradama)škole po većim zaselcima: Kamenjaku, Mrnjavcima, Kuli i Dubravi.

U godinama iza rata, kad osmogodišnje školovanje još nije bilo obvezno, Lovrećani su (uglavnom vlastitim radom i samodoprinosom) izgradili prvu osnovnuškolu u Imotskoj krajini.

5. studenoga 1950.Škola je svečano otvorena. U početku će je pohađati i učenici iz susjednih sela, na desetak kilometara udaljenih: Lokvičića, Krivodola, Dobrinača, Grabovca, Medova Doca,Žeževice, Ciste (Velike i Male), Sviba, Aržana, Studenaca…

Do početka šesdesetih u njen sastav ulaze područne škole: Cista Provo, Nikolići, Mrnjavci, Dubrava.
Na dvadesetu obljetnicu rada (5. 11. 1970.) dobiva ime barda hrvatskog pjesništva Silvija Strahimira Kranjčevića, a navedeni se dan otada slavi kao Dan škole.

Od 1979. do 1986. Centar usmjerenog obrazovanja iz Imotskog otvorio je za učenike zapadnoga dijela Krajine područno odjeljenje pripremnog stupnja (prva dva razreda srednjeg obrazovanja).

1980. u Školi se počeo provoditi predškolski odgoj.
Dugo priželjkivana obnova dovršena je i svečano obilježena na Dan općine 5. kolovoza 1999.

Skip to content