Projekti2017-12-06T12:42:22+01:00

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LOVREĆ

Prostorni plan Općine Lovreć izrađen je 2004.g., a prihvaćen u siječnju 2006.g. Izmjene i dopune su usvojene u lipnju 2015 godine. Ovim planom obuhvaćena su područja naselja: Dobrinče, Medov Dolac, Lovreć, Opanci i Studenci. Dokument je donošen zbog planiranja i korištenja prostora u skladu sa zakonskim odredbama , uvjetima gradnje i ponašanja u prostoru. Planiranje i uređenje prostora uvjetovano s jedne strane općim stanjem i društvenim prilikama određenog područja, a s druge strane potrebom za omogućavanjem nesmetanog i optimalnog realiziranja razvojnih mogućnosti. Predmet ovog prostornog planiranja čine: korištenje zemljišta, infrastrukturni objekti, mreža i sustav naselja te standardi podizanja življenja

OPĆINSKI PROJEKTI (NEFINANCIJSKA IMOVINA)

Općinski projekti, odnosno njena nefinancijska imovina vrlo su bitan čimbenik, kako u planiranju tako i u apliciranju projekata kod nadležnih institucija. Općina Lovreć se još 1997.g. odredila napraviti što više projekata od vitalne važnosti za dobro građana. Većina od tih projekata je dogotovljena, što znači potpuno realizirana, a neki čekaju pogodan trenutak do svoje realizacije.U svakom slučaju bez njih jednostavno ne možemo i nastojimo projektantskim kućama približiti želje općinskih tijela u njihovoj izradi. Svojim nastajanjem Općina Lovreć u svome vlasništvu nije imala niti jedan projekt. Od tog vremena do danas napravljeni su slijedeći projekti koji su putem ureda državne uprave zato dobili i dozvole.

R.B. O P I S  P R O J E K T A REALIZACIJA
1. Strateški razvoj Općine Lovreć DA
2. Prostorni plan uređenja DA
3. Magistralna vodovodna mreža Josip Jovića DA
4. Magistralna vodovodna mreža Studenci-Ričice DA
5. Magistralna vodovodna mreža Dobrinče-Medov Dolac DA
6. Magistralna vodovodna mreža Lovreć-Cista Provo DA
7. Mjesna vodovodna mreža Lovreć DA(Osim naselja Čaljkušići)
8. Mjesna vodovodna mreža Dobrinče DA
9. Mjesna vodovodna mreža Studenci DA( Osim naselja: Repinjavača, Miljkovača i Pržići)
10. Mjesna vodovodna mreža Medov Dolac NE
11. Uređenje središta Lovreća NE
12. Proširenje mjesnog groblja Studenci DA
13. Uređenje groblja, mrtvačnice i platoa Dobrinče NE
14. Izgradnja mrtvačnice Lovreć DA
15. Izgradnja mrtvačnice Studenci DA
16. Izgradnja mrtvačnice Medov Dolac NE
17. Uređenje parka dr. Franje Tuđmana DA
18. Uređenje izvorišta Zvizda NE
19. Školska-športska dvorana Lovreć NE
20. Općinska zgrada Lovreć NE
21. Izmještanje lokalne ceste Olujići NE
22. Radna zona Lovreć NE
23. Uređenje okoliša mrtvačnice u Lovreć DA
24. Uređenje okoliša športske dvorane u Lovreć NE
25. Uređenje okoliša općinske zgrade NE
26. Postavljanje treće trake na D-39. NE
27. Proširenje učionica za jednosmjensku nastavu u Studencima NE
28. Izrada speleološke karte općine Lovreć DA
29. Javna rasvjeta u Lovreć DA
Skip to content