Komunalne usluge2023-01-26T12:11:16+01:00

Informacije o komunalnim uslugama u Općini Lovreć

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N. 379/03) Općina Lovreć je uvela komunalnu naknadu, komunalni doprinos i komunalnu uslugu.

Navedeni zakon možete pregledati na web stranici Narodnih novina ili skinuti na ovom linku kao PDF dokument Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Korisne informacije

Siječanj 2023: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lovreć

Srpanj 2020: Cjenik za povremene i povlaštene korisnike 

Srpanj 2020: Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja otpada 

Srpanj 2020: Odluka o davanju suglasnosti za usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog kom. otpada

Srpanj 2020: Odluka o komunalnom redu na području Općine Lovreć

Prosinac 2017.: Važna obavijest Čistoće Imotska krajina

Rujan 2017.: Novi poštanski ured i oslobađanje poštarine za komunalnu naknadu

Prijava komunalnog problema

Prijavi
Skip to content