Proračun2019-01-23T15:33:27+00:00

PRORAČUN ZA 2019. GODINU

REBALANS PRORAČUNA

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRIHODI 2018.pdf123

OPĆI DIO RASHODI 2018.pdf1234

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.pdf12345

PREGL.PH I RH 2018.pdf123456

 

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Proračun za 2017. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

PREGLED PH – RH

OPĆI DIO PRIHODI 2016

OPĆI DIO RASHODI 2016

POSEBNI DIO 2016

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

01. OPCINA LOVREC-PRORACUN ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. god.

02. OPCINA LOVREC-RASHODI 2015

03. OPCINA LOVREC-PRIHODI I RASHODI 2015.

04. OPCINA LOVREC-PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015-2017 god.

05. OPCINA LOVREC-POSEBNI DIO PRORACUNA 2015.