Proračun2019-12-23T15:03:17+00:00

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2020. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU

IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

REBALANS PRORAČUNA

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRIHODI 2018.pdf123

OPĆI DIO RASHODI 2018.pdf1234

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.pdf12345

PREGL.PH I RH 2018.pdf123456

 

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Proračun za 2017. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

PREGLED PH – RH

OPĆI DIO PRIHODI 2016

OPĆI DIO RASHODI 2016

POSEBNI DIO 2016

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

01. OPCINA LOVREC-PRORACUN ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. god.

02. OPCINA LOVREC-RASHODI 2015

03. OPCINA LOVREC-PRIHODI I RASHODI 2015.

04. OPCINA LOVREC-PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015-2017 god.

05. OPCINA LOVREC-POSEBNI DIO PRORACUNA 2015.