Kontakt2018-01-20T15:19:50+00:00

Općina Lovreć, 21257 LOVREĆ

tel.: 021 72 30 01, fax.: 021 72 30 02
e-mail: opcina.lovrec@st.t-com.hr

Općinsko sjedište: LOVREĆ
Broj stanovnika: 2248
Površina : 105,25 km2
Nadmorska visina (Lovreć): 535 m

Žiro racun: HR 27 2407000-182430004

OIB:28205009024

Prijava komunalnog problema

Prijavi