Groblje2017-10-08T20:47:32+01:00

Project Description

Zakon o grobljima (N. N. 19/98)
Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (N. N. 143/98)
Pravilnik o grobljima (N. N. 99/02)

Sukladno navedenim Zakonima i pravilnicima Općina Lovreć je već poduzela neke mjere i korake da se uvede grobna naknada, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih te općenito da se jednom kako treba uredi to pitanje na razini općine. Temeljni problem i pitanje koje ostaje je: Je li treba ili ne samostalno i neovisno o ostalim komunalnim djelatnostima ustrojiti poduzeće za upravljanje i održavanje groblja?

 

Odgovor leži na predstavničkom tijelu (Općinsko vijeće) koje jedino može donijeti odluku, a činjenice su slijedeće:

  1. Napravljen je plan groblja Lovreć i ustanovljena je jedinstvena numeracija (1. studeni 2004.)
  2. Na osnovu tog plana dosada je prikupljeno oko 350 podataka o vlasnicima grobnica od ukupno 740 grobnica
  3. Ako se uvede grobna naknada 100 kuna + PDV – 122 kune (može se računati na ukupno 600 grobnica jer u starom dijelu postoji min. 100 o kojima se nitko ne stara), prihod godišnje iznosi 73200 kn
  4. Za plaću jednom zaposleniku od netto 2500 kuna potrebno je cca 4000 kuna brutto što iznosi cca 50000 kuna godišnje (Ostaje cca 20000 kuna za troškove
  5. Mehanizam naplate morao bi biti takav da se u slučaju neplaćanja naknade onemogući korištenje mrtvačnice, kolica, grobara te ostalih usluga takvog poduzeća.
  6. Budući da je nažalost godišnje više od 30 pogreba, tu treba računati na prihod od naplate troškova pogreba od cca 15000 kuna (500 kuna po pogrebu)
  7. Znači ukupni prihod tog poduzeća bi iznosio oko 90000 – 10000 kuna, a troškovi bi bili (ukjljučujući, knjigovodstvo, struju, vodu, alat) oko 75000 kuna

Zaključak! 
Izgradnjom mrtvačnice konačno su se stekli uvjeti da se pitanje groblja kao jednog od važnijih problema u svakome mjestu pa tako i kod nas kvalitetno riješi na dobrobit i ponos svima nama koji smo neraskidivo vezani za Lovreć. Općinsko vijeće će nadamo se uzeti ove činjenice u obzir i što prije donijeti odluku o osnivanju poduzeća za upravljanje i održavanje groblja neovisno o ostalim komunalnim djelatnostima jer bi se objedinjavanjem svega, sve totalno zakompliciralo.

 

Ovdje su i zakoni, pravilnici i plan groblja u PDF i CDR obliku podesni za skidanje i pregledavanje. Sve datoteke su cca 150 KB, osim plana koji ima cca 400 KB. S klasičnom modemskom vezom prijenos može potrajati maksimalno 1 minutu.

Zakon o grobljima (N. N. 19/98)
Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (N. N. 143/98)
Grafički prilog pravilnika o vođenju očevidnika i registra umrlih osoba (N. N. 143/98)
Pravilnik o grobljima (N. N. 99/02)

Plan groblja Lovreć (Corel 12 verzija)

Project Details

Categories:

Skip to content