USVOJEN PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2016.

Na sjednici općinskog vijeća usvojen je proračun općine Lovreć za 2016. godinu.

Kvaliteta života u našoj općini u mnogome ovisi od općinskog proračuna,od toga kako se stvaraju prihodi i kako se oni troše. Proračun je važan dokument i glavni je pokretač svih aktivnost, razvoja i života naše općine.

lovreč grbPrihodi predviđeni za 2016. godinu predviđeni su iznosu od 4.641.078,21 kn a rashodi poslovanja u iznosu od 3.806.078,21 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 835.000,00 kn.

Struktura prihoda kojase predviđa je najveća od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.425.866,50 kn, pomoći iz proračuna 1.430.000,00,zatim od prihoda po posebnim propisima 450.000, i komunalnih doprinosa 350.000 kn te donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 700.000 kn. Tu je uključen i prihod od naknade za nezakonito izgrađene objekte i zgrade tzv. legalizacija.

Proračun mora imati svoju financijsku ravnotežu, prihodi moraju biti jednaki rashodima. Proračun za 2016. trebao bi biti u funkciji podmirivanja obveza koje općina konstantno ima kao i u funkciji razvoja komunalne infrastrukture i gospodarskih poticaja za ostvarenje većih prihoda. Općinski proračun prihvaćen je jednoglasno.

Na sjednici je donesena odluka o dodjeli stipendija za 2016. godinu. Pravo na stipendiju imaju svi redovni studenti.

Pod temom razno vijećnici su razgovarali o uređenjima mjesta za predstojeći blagdan Božića i Nove godine.

2017-07-06T19:34:59+01:00
Skip to content