Pravo na pristup informacijama2018-10-08T08:27:43+00:00

Pravo na pristup informacijama

Po Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN Br. 172/03, 144/10, 37/11. i Odluke USRH 77/11.) svaki građanin može uputiti svoj upit pisanim putem na adresu općine Lovreć, dr. Franje Tuđmana 7,21257 Lovreć ili elektroničkim putem, e-pošta: opcina.lovrec@st.t-com.hr.

Osoba zadužena za davanje informacija je tajnik općine Mislav Karoglan.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA