Uprava općine2020-04-20T22:21:14+01:00
Petar Petričević, mag.oec.
Petar Petričević, mag.oec.v.d. načelnika Općine Lovreć
Marijana Raos
Marijana RaosVijećnica
Mate Piplica
Mate PiplicaVijećnik
Ivan Mustapić
Ivan MustapićVijećnik
Bogoslav Džaja
Bogoslav DžajaVjećnik
Ivica Nosić
Ivica NosićVijećnik
Mario Cikojević
Mario CikojevićVijećenik

Prijava komunalnog problema

Prijavi
Loading...

Što nam je važno:

Pročitaj sve