Svečana proslava Duhova s krizmom u župi Lovreć-Opanci

U nedjelju u župi Lovreć smo proslavili blagan Duhova, blagdan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu, pedeset dana nakon Kristova uskrsnuća.

Održana je procesija sa slikom silaska Duha Svetoga na apostole okupljene oko Majke Isusove, Marije, a nakon toga podijeljen je sakrament svete Potvrde.

Taj dan se slavi i kao blagdan rođenja Crkve jer su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnogi su se dali krstiti i primili Duha Svetoga. Isus je svojim apostolima obećao poslati Duha Svetoga. Dolazak Duha Svetoga opisao nam je sveti Luka u drugoj glavi Djela apostolskih, a njegovo djelovanje možemo pratiti i kroz cijelu knjigu Djela apostolskih. Duh Sveti spustio se nad apostole u obliku plamenih jezika. Plamen svijetli, daje toplinu, čisti, a toplina daje životnu snagu. Sve su to osjetili i sami apostoli primivši u sebe božanski plamen. Njihovim je srcem prostrujala neka tajanstvena snaga, koja ih je tjerala na propovijedanje, na svjedočenje. Duh Sveti je Bog kao i Otac i Sin, jedne te iste naravi s njima. On je živi plamen Očeve i Sinovljeve međusobne ljubavi. Otac i Sin šalju i nama Duha Svetoga, da nas s njima što više poveže.

 

 

 

2018-05-22T11:59:25+01:00
Skip to content