Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ

OPĆINSKI NAČELNIK
ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7
21 257 LOVREĆ

KLASA: 022-05/18-01/206
UR.BROJ: 2129-04-01-18-1
Lovreć, 04.listopada.2018.godine

Na temelju članka 45. Statuta općine Lovreć (Službeni glasnik općine Lovreć broj: 02/13), Načelnica općine Lovreć donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za akademsku godinu 2018./2019.

I.
Općina Lovreć će u akademskoj godini 2018./2019. sufinancirati troškove prijevoza svih učenika srednjih škola sa područja općine Lovreć.

II.
Općina Lovreć će sufinancirati prijevoz svih učenika srednjih škola sa svog područja u iznosu od 15.350 kn mjesečno za 10 mjeseci.
Pdv je uračunat u cijenu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Lovreć.

OPĆINSKA NAČELNICA:
ANITA NOSIĆ

2018-10-05T12:02:03+01:00
Skip to content