Sufinanciranje karata za studente

Svaki student Općine Lovreć sa pravom na sufinancirane karte treba se javiti na slijedeće kontakte

mail: agencija@flixbus.hr ili na telefon: 01 / 44 00 481 te dostaviti potpisanu Izjavu i Potvrdu Općine, te tako ostvariti pravo na spomenute karte.

Potvrdu Općine student može dobiti u prostorijama Općine svakim radnim danom dok Izjavu za potpis može pridignuti ovdje.

2019-09-12T09:37:44+01:00
Skip to content