RIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine, br.87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Općine Lovreć(“Službeni vjesnik Općine Lovreć, br. 1/09, 1/10, 2/13, 1/14), općinski načelnik donio je prijedlog općinskog proračuna. Kvaliteta života u našoj Općini u mnogome ovisi od općinskog proračuna, od prihodovne strane i načina na koji se ta sredstva troše. Financijski uravnotežen dostavljamo ga na uvid. Na općinskim internetskim stranicama postavljen je prijedlog proračuna Općine Lovreć za 2016. godinu (UPRAVA LINK PRORAČUN). Svi proračunski i izvan proračunski korisnici mogu svoje prijedloge u zakonskom roku dostaviti općini Lovreć na razmatranje.

2017-07-04T13:54:30+00:00