Proračun2021-09-04T17:52:07+01:00

PRORAČUN ZA 2021. GODINU

DRUGI REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU 

REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

OPĆI DIO PRIHODI

OPĆI DIO RASHODI

PREGLED PRIHODA I RASHODA

POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021

____________________________________

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA

RASHODI POSLOVANJA

PREGLED PRIHODA I RASHODA

POSEBNI DIO PRORAČUNA 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

 

____________________________________

 

PRORAČUN ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA ZA 2020. GODINU ⇓

POSEBNI DIO REBALANSA PRORAČUNA

PRIHODI

RASHODI

____________________________

PRIJEDLOG TREĆEG REBALANSA PRORAČUNA ⇓

POSEBNI DIO REBALANSA

OPĆI DIO – PRIHODI

OPĆI DIO – RASHODI

_____________________________

 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01.01.-30.06.2020.

IZGLASANI DRUGI REBALANS PRORAČUNA

PRIJEDLOG DRUGOG REBALANSA PRORAČUNA

IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2020. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

REBALANS PRORAČUNA

PRORAČUN OPĆINE LOVREĆ ZA 2019. GODINU

 

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRIHODI 2018.pdf123

OPĆI DIO RASHODI 2018.pdf1234

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.pdf12345

PREGL.PH I RH 2018.pdf123456

 

PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Proračun za 2017. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

PREGLED PH – RH

OPĆI DIO PRIHODI 2016

OPĆI DIO RASHODI 2016

POSEBNI DIO 2016

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

01. OPCINA LOVREC-PRORACUN ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. god.

02. OPCINA LOVREC-RASHODI 2015

03. OPCINA LOVREC-PRIHODI I RASHODI 2015.

04. OPCINA LOVREC-PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015-2017 god.

05. OPCINA LOVREC-POSEBNI DIO PRORACUNA 2015.

Skip to content