Privremeni broj fiksne linije Općine Lovreć

Shodno radovima u prostorijama Općine Lovreć primorani smo koristiti drugu telefonsku liniju

stoga ćemo narednih nekoliko dana biti dostupni na broju: 021/670-808

2018-10-11T09:52:33+00:00