POZIV VLASNICIMA GRAĐEVINE U KOJOJ SE NALAZI AZBEST NA DOSTAVU PODATAKA O GRAĐEVINI

Sukladno članku 18. stavak 1 Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 

Obrazac za prijavu objekta koji sadrži azbest preuzmite ovdje

2018-12-05T14:04:10+01:00
Skip to content