Posljednji dan odlaganja glomaznog otpada

Obavještavamo sve naše mještane da je danas posljednji dan odlaganja glomaznog otpada te zamoljavamo sve ukoliko nisu, da deponiraju svoj glomazni otpad na predviđene lokacije.

2019-10-10T13:45:15+01:00