Obvijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lovreć

1. Odlukama Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06-17-2; KLASA: 022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06/17-6 I KLASA: 022-03/17-04/124, URBROJ: 50301-24/06-17-4, od 13. travnja 2017. raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 20. travnja 2017.

Izbori će se održati u nedjelju, 21. svibnja 2017.

2. Rokovi teku od 21. travnja 2017. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinice), prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za izbor zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle 4. svibnja 2017. do 24:00 sata.

/članak 21. Stavak 1. Zakona/

Prijedloge kandidacijskih listi za izbor članova predstavničkih tijela jedinice i prijedlozi kandidata za izbor općinskog načelnika te njegovih zamjenika mogu se predati po sljedećem raspredu:

24., 25., 26., 27., 28. travnja i 2. svibnja od 08,00 do 16,00 sati
22., 23., 29., 30. travnja i 1. svibnja od 10,00 do 14,00 sati
3. svibnja od 08,00 do 20,00 sati
4.svibnja od 08,00 do 20,00 sati.

Molimo da nam najavite dolazak na broj 098/902 3732!

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva
Marinela Galić

2017-10-03T21:19:26+01:00
Skip to content