Općina Lovreć donirala Domu zdravlja uređaj za spirometriju

Iz dana u dan na žalost postaje sve veća potreba za medicinskim uređajima, a Općina Lovreć nastavno obećanju da će raditi na poboljšanju kvalitete života svojih mještana, odlučila je ambulanti donirati uređaj za spirometriju! Spirometrija je pretraga kojom se procjenjuje funkcija pluća. Njome se na temelju parametara kapaciteta pluća i protoka kroz dišne puteve registriraju poremećaji dišne funkcije. Slijedom navedenog Općina smatra da taj uređaj vidno podiže kvalitetu života naših mještana!

2018-02-26T13:11:26+01:00
Skip to content