ODLUKA O MRTVAČNICAMA

Temeljem članka 31. stavak 7. Statuta općine Lovreć “Službeni glasnik općine Lovreć” 01/13 Općinsko vijeće općine Lovreć na sjednici održanoj 13. rujna 2016. god. donijelo je slijedeću

ODLUKU

Za sve mrtvačnice na području općine Lovreć određuje se jedinstvena cijena usluge mrtvačnice.

Obitelj pokojnika dužna je uplatiti slijedeće iznose:

1. – 100,00 kn – usluge mrtvačnice ne duže od 1 sata

Dovoz pokojnika iz nekog mjesta samo pogrebni obred bez upotrebe rashladne komore.

2. – 300,00 kn dnevno usluge mrtvačnice, upotreba rashladne komore pogrebni obred.

UPLAĆENA SREDSTVA SLUŽE ISKLJUČIVO ZA ODRŽAVANJE MRTVAČNICE (struja, voda, popravci, potrepštine, …)

Ostale pogrebne usluge vrši obitelj u dogovoru sa svećenikom i pogrebnim poduzećem.

Klasa: 021-01/16-01/01
Ur.broj: 2129/04-01-16-1

Lovreć, 13.rujna 2016.

Prilikom preuzimanja ključa mrtvačnice koji se nalazi u Općini Lovreć, obitelj pokojnika dužna je uplatiti navedene iznose. Bez uplate neće biti moguće korištenje mrtvačnice. Za sve informacije stojimo na raspolaganju u vremenu od 08-14,00 sati

Telefon: 021/723-001 Fax: 021/723-002

Mobitel: 092/2020732

2017-07-07T16:14:30+01:00
Skip to content