O GALENTARIMA-ZNANSTVENO

Javna obrana teme doktorskog rada „PROSJACI I SINOVI: AGRARNA PRENAPUČENOST, DEMOGRAFSKA TRANZICIJA I TRANSFORMACIJA OBITELJI ZAPADNOG DIJELA IMOTSKE KRAJINE 1813.-1918., Radoslava Zaradića, pristupnika poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest stanovništva“, s uspjehom je održana 15. kolovoza 2015. u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Radoslav Zaradić temu je obranio pred Povjerenstvom: Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, redoviti profesor, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik; akademik Nenad Vekarić, znanstveni savjetnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, prvi član i dr. sc. Rina Kralj-Brassard,znanstvena suradnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, drugi član. Mentor: prof. dr. Božena Vranješ-Šoljan,Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o prvom ozbiljnom znanstvenom istraživanju imotskih prosjaka i sinova, odnosno galantara na prostoru današnjih općina Lovreć i Cista Provo. Čestitamo našemu predsjedniku Vijeća na silno uloženom trudu i znanstvenom prvijencu na ovu nama jako dragu i blisku temu!

2017-07-04T13:39:07+01:00
Skip to content