Našoj Općini 7.515.600,00 kuna za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Nikolići.

Općini Lovreć odobren je prvi veliki europski projekt u sklopu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji je bio raspisan u sklopu Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Općinski načelnik Petar Petričević je 23. ožujka 2022. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisao Ugovor o financiranju u visini od 7.515.600,00 kuna s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Nikolići.

Ovim projektom Općina Lovreć doprinijeti će stvaranju osnovnih preduvjeta za ostanak i povratak mladih obitelji na područje naše Općine.

Na ovaj poziv u sektoru dječjih vrtića prijavilo se ukupno 108 gradova i općina, a Općina Lovreć jedna je od 14 jedinica lokalne samouprave čija je projektna prijava odobrena na što smo iznimno ponosni.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u pripremi projekta i u samoj aplikaciji na Natječaj koja je podnesena 29. rujna 2021. godine.

2022-03-23T21:54:53+01:00
Skip to content