Mjesni odbori

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
KLASA   :230–01/12-03/105
UR: BR. :2129-04-03-12-1
Lovreć, 02.ožujka 2009.

 

Općina Lovreć konstituirana je od  pet (5) Mjesnih odbora i to:
1.Dobrinče
2.Lovreć
3.Medov Dolac
4.Opanci
5.Studenci

Mjesni odbori povremeno i prema potrebi održavaju sjednice  pozivajući građane da nazočuju radu .
Predsjednik Mjesnog odbora putem oglasne ploče i putem službenih stranica na mreži www.lovrec.hr, izvještavaju  građane o radu sjednice.

Predsjednici Mjesnih odbora su

1.Dobrinče – Ivan Piplica              tel:021/723-813
2.Lovreć-Zoran Šamija                 tel:021/722-252
3.Medov Dolac-Ivan Brstilo          mob:098/1675924
4.Opanci-Ivica Nosić                     tel:021/723-302
5.Studenci-Ante Šakić                   tel:021/725-421