MEĐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20.
stoljeća. Prema povijesnim zapisima, preteča civilne zaštite u Hrvatskoj rođena je idejom o
potrebi zaštite stanovništva nakon potresa, koji je 1884. godine pogodio Zagreb, dok su se
počeci organiziranog sustava civilne zaštite počeli razvijati od kasnih 20.-tih godina 20.-tog
stoljeća.
Danas, civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj,
područnoj i nacionalnoj razini koji se temelji na načelima supsidijarnosti, solidarnosti i
kontinuitetu djelovanja.
Civilna zaštita je višedimenzionalan sustav koji u jednom dijelu čine operativne snage,
primarno profesionalne, čije djelovanje se temelji na kapacitetima žurnih službi i drugih
pravnih osoba čija je redovna djelatnost spašavanje, kapaciteti udruga, vatrogasci, Hrvatska
gorska služba spašavanja i Crveni križ, kao i drugi kapaciteti čija je redovna djelatnost u
određenom dijelu komplementarna potrebama djelovanja sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Kada se njoj pridodaju pripadnici policije i Oružanih snaga
Republike Hrvatske te postrojbe i povjerenici civilne zaštite, zaokružuje se slika na način
kako javnost uglavnom percipira sustav civilne zaštite.
Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se, temeljem odredbi Zakona o sustavu
civilne zaštite, 1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i međunarodni dan civilne zaštite.
Ovim putem svim pripadnicima sustava civilne zaštite čestitamo njihov Dan!
2019-03-01T12:29:40+01:00
Skip to content