KONCERT ZA TRUBU I ORGULJE

Danas će senakon svete mise na blagdan Gospe od Anđela u crkvi svetoga Duha održati koncert za trubu i orgulje  Ivana Đuzela i Urse Vukman.

Program koji će prezentirati je bogat i prilagođen orguljama u Lovreću:

IVAN ĐUZEL& URSA VUKMAN

1. J. W. Hertel: Kocert za trubu u Es duru

2. J. S. Bach (1685.-1750.): Koralni preludij na “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr, BWV 664

3. G. Ph. Telemann: Sonata za trubu u D duru

4. Ursa Vukman (1990.*-): Improvizacija

5. R. Schumann (1810.-1856.): 6 Studija u formi kanona, op. 56, 5. Nicht zu schnell

6. E. Ewazen: A Hymn for the Lost and    the Living

7. F. Nowowiejski (1877.-1946.): 9. Simfonija u f-molu za orgulje, op. 45, I Toccata

8. G. Caccini: Ave Maria

IVAN ĐUZEL.

Osnovnu glazbenu školu pohađao je  u Imotskom (Ivan Glibota, prof.), gdje je počeo svirati trubu s osam godina. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu (Jakša Gilić,prof.), a zatim upisao Muzičku akademiju u Zagrebu (izv.prof.Dario Teskera) gdje je i diplomirao. Usavršavao se na brojnim seminarima vrhunskih europskih i svjetskih pedagoga (Gabor Boldoczki, Stanko Arnold, Gabor Tarkovi, Laura Vukobratović, Alan Plog, Gilliame Columny, Pasi Pirinnen, Nathaniel Mayfield i dr.). Na diplomskom studiju studirao je  i  rog kao sporedni instrument (izv.prof.Bank Harkay) postigavši u kratkom vremenu zavidne rezultate i saznanja o tom instrumentu. Osvoji je niz domaćih i međunarodnih nagrada.

 

URSA VUKMAN

Istovremeno završava Opću gimnaziju „Ivan Lucić“ u Trogiru te Srednju Glazbenu školu „Josipa Hatzea“ u Splitu u klasi prof. Erme Sotirove, smjer orgulje te teoretski odsjek. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala je orgulje u klasi prof. Marija Penzara. Od važnijih priznanja ističu se osvojena  1. nagrada na regionalnom natjecanju HDGPP -a u Zagrebu i 2. nagrada na državnoj razini 2007.g. te 2. nagrada na Državnom natjecanju komornih sastava u Opatiji.

2012.g. upisuje diplomski studij na Muzičkoj akademiji u Stuttgartu (Njemačka) u sklopu stipendiranog programa Erasmus u klasi prof. Bernharda Haasa te Jona Laukvika. Od 2013. god nastavlja svoj studij na Muzičkoj akademiji u Leipzigu u klasi prof. Stefana Engelsa

Aktivno pohađa razne seminare (Michel Bouvard, Christoph Bossert, Jon Laukvik, Bernahard Haas, Aline Zylberajch, Pavao Mašić, Ante Knešaurek, Tomaž Sevšek Šramel, Margarete Hürholz, Jean Gillou, Ludger Lohmann, Peter van Dijk, Kimberly Marschall, Hans Ola Ericsson ) i nastupa na orguljskim smotrama i koncertima u Hrvatskoj, ail i inozemstvu (Slovenija, Njemačka, Rusija, Bosna i Hercegovina).

2017-07-04T10:56:36+00:00