JAVNI RADOVI PRED KRAJ GODINE

Programom za javne radove obuhvaćeni su sve planirane aktivnosti u uređenju, čišćenju i izgradnji javnih površina. Javni radovi koji su trajali do početka listopada produženi su do kraja godine. Djelatnici na javnim radovima uredno su obavljali svoje poslove predviđene programom prema Zavodu za zapošljavanje. Općina Lovreć na svome području ima iznimno veliki broj javnih površina, nerazvrstanih cesta i povijesnih lokaliteta.

Djelatnici na javnim radovima radili su na nerazvrstanim cestama, uređenjima i čišćenju pojedinih bunara, detaljnom čišćenju groblja, nasadima na javnim površinama, bojanju i sanaciji općinskih objekata, nogostupa, divljih odlagališta. Produženje radova iskorišteno je za dovršenje dijelova na nerazvrstanim cestama te će se urediti sva groblja nakon svetkovina i blagdana kao i uređenje mjesta za božićne blagdane.

2017-07-06T19:32:41+01:00
Skip to content