Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Lovreć

Općinsko vijeće Općine Lovreć pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine
Lovreć (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih
u javni život na području Općine Lovreć.

U nastavku preuzmite sve potrebite materijale za predaju kandidature:

JAVNI POZIV ZA SAVJET MLADIH

PRIJAVNICA ZA ISTICANJE KANDIDATURE

 

 

 

2018-10-09T10:07:43+01:00
Skip to content