Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna općine Lovreć za 2017. godinu

Općina Lovreć je objavila javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna općine Lovreć za 2017. godinu.

Planirana vrijednost natječaja je 50.000,00 HRK.

Sredstva su po pojedinim programima raspoređena na slijedeći način:

-za javne potrebe u sportu – 10.000,00 HRK

-za javne potrebe u kulturi – 30.000,00 HRK

-za ostale javne potrebe – 10.000,00 HRK

Prijave na natječaj zainteresirane udruge moraju dostaviti u općinu Lovreć najkasnije 15. veljače do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

U nastavku-obrazac za prijavu:

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKTA,UDRUGE-OPCINA LOVREC

UPUTE ZA PRIJAVITELJE:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE UDRUGA-OPCINA LOVREC

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA:

REZULTATI JAVNOG NATJECAJA ZA UDRUGE

2018-07-06T09:30:18+01:00
Skip to content