Javna nabava

Provedba

Odluka imenovanje

OBJAVA REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, REGISTRA BAGATELNE NABAVE, POPISA SPONZORSTAVA I DONACIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

 REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2015.G.

                  -bagatelna nabava –

vrijednost od 70.000,00 -200.000,00 za robe i usluge

R.br.Predmet  ugovora      Naziv ponuditelja      Datum sklapanja  Vrijednost                                                                                                                                                

1.Opskrba el.energijom                                              ugovora                ugovora

broj PO-35/2013                   Proenergy d.o.o.           14.04.2015.           228.406,87 s PDV

2.Autopoduzeće  Z d.o.o.                                                  08.09.2015.         138.150,00

3.”Frankić M”  Obrt za graditeljstvo                            24.04.2015.g.         87.000,00 s PDV

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Ante Babić dipl.oec

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA

/razdoblje od 01.01.-31.12.2015.

 RBR.KORISNIK DONACIJE -SPONZORSTVA                                   IZNOS

1.Hrvatska gorska služba  spašavanja                                                       5.000,00

2.Imotska Krajina                                                                                        2.000,00

3.Crveni Križ Imotski                                                                                 8.000,00 

4.Protupožarna zaštita                                                                              96.000,00

5.Dječiji vrtić Loptica                                                                             130.801,89

6.Udruga Medov Dolac                                                                               7.000,00                         

7.Udruga “Studa” Studenci                                                                      10.000,00

8.Udruga  KŠU Lovreć                                                                              15.000,00

9.Baština                                                                                                     49.375,00

10.Klub Tekvando                                                                                       3.600,00

11.O.Š.S,S,Kranjčević                                                                                 7.000,00

12.O.Š.Studenci                                                                                            3.000,00

13 .HVIDRA                                                                                                 6.000,00

14.Udruga tjelesnih invalida                                                                    15.000,00

15.Katolička udruga Lovret                                                                       7.000,00

16.3 Bojna                                                                                                     1.000,00

17.Blajburški vod                                                                                         2.000,00

18.Vjerske organizacije                                                                           174.581,25

19.115 Brigada                                                                                              1.000,00

20.Studentske stipendije                                                                           90.000,00

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Ante Babić dipl.oe

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA :400-01/16-01/02

Urbroj:2129/04-02-03-16-01

Lovreć, 18veljače 2016.g.                                                                               

                                   REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA

                                  o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2015,g.

                          (čl.21.Zakona o javnoj nabavi  NN90/11,83/13,143/13, i 14/14)

 

Općina Lovreć u 2015.g.nema sklopljenih ugovora o javnoj nabavi velike vrijednosti,te se odredbe čl.21.Zakona o javnoj nabavi u smislu objave ugovora i njihovog izvršenja ,a vezano za čl.18.zakona o javnoj nabavi ne primjenjuje.

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Ante Babić dipl.oec