IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVREĆ OD 01.01.-30.06.2018. GODINE

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”br. 87/08,136/12 i 15/15),članka 31. Statuta Općine Lovreć (“Službeni glasnik Općine Lovreć br. 1/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” br.24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Lovreć na sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donijelo je:

Izvršenje Proračuna općine Lovreć od 01.01.2018.-30.06.2018. godine

OSTVARENJE PRIHODI

OSTVARENJE POSEBNI DIO

Ovo izvješće objavit će se u »Službenom glasniku općine Lovreć«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/18-01/179
Ur. broj: 2129-04-02-18-1
Lovreć, 30.07.2018. godine
Predsjednik općinskog vijeća:

Bogoslav Džaja

2018-08-23T12:46:07+01:00
Skip to content