Izmjene i dopune prostornog plana

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Lovreć –  Prijedlog plana (lipanj 2015)

1. Objava

2. Tekstualni dio plana

3. Grafički dio plana

4. Odredbe za provođenje  – pročišćeni tekst

5. Sažetak za javnost

6. Izvješće o javnoj raspravi

7. Izvod iz županijskog prostornog plana