Dovršeno planirano asfaltiranje za ovu godinu

I ove godine općina Lovreć je izvršila asfaltiranje po fazama:

ulica Studenci centar, odvojci po Gradini, Jurčevićima, Repinjovači, Vukovićima, Podkuli Bekavci.
Bekavci Gornji, Šamije, Rupčići, Matusinovići i Milinovići.

Iduće godine nastavljamo sa ostalim dionicama.

2017-11-10T09:38:01+01:00
Skip to content