Aktivnosti

U svrhu poticanja stvaralaštva i stjecanja navika duhovnog obogaćivanja, Škola se sveudilj upinjala da uz redovnu i dopunsku organizira i druge vidove nastave (dodatnu, izbornu) te raznovrsne (izvannastavne i izvanškolske) aktivnosti. Ovime je potvrđivala sebe značajnim odgojnim čimbenikom, ali se učinila (ičini) prepoznatljivijom od drugih.
Jest prigoda, ali je uistinu teško (i nezhvalno) sada uz više družina (uključenih u Sportsko društvo “Gradina”, i ŠKUD “Nikola Frankić”), Samotalnu družinu izviđača, razne grupe učenika dodatne nastave…izdvojiti najzapaženije uspjehe a pritomšto ne propustiti.
No, možda je najuputnije poći od školskog glasila Svitanja, svojevrsnog zrcala radaŠkole.
Prvi se broj pojavio 1983. Otada izlazi (u pravilu jedanput godišnje) i danas je, s obzirom na svoje redovito izlaženje, najstarijim školskim listom u Splitsko-dalmatinskojžupaniji. Uz razvijanje estetskih osjećaja i djelovanja uširenju književne riječi i jezične kulture, zadaća je glasila predstavljanje svekolikog radaŠkole. Dužna pažnja posvećena je i zavičajnom govoru i zavičajnoj književnoj baštini, a provode se i objelodanjuju u njemu i mala etnografska istraživanja, bilježe zaboravljeni običaji i zanati…
Stoga Svitanja svoje stranice nisu otvorile samočlanovima literarno-novinarske družine, već ih svojim prilozima obogaćuju sve učeničke družine odnosno (naj)uspješniji pojedinci.
Svitanja su zbog zavidne razine sadržaja dobila niz priznanja i ocjenu “pravog listaškole i njezinaživota”.Sudjelovala su na prvotnim republičkim susretima literarnih, novinarskih i scenskih grupa Hrvatske , a osamostaljenjem Republike Hrvatske na državnim susretima Lidrano:
1986.-Varaždin
1987.-Šibenik
1988.-Karlovac
1990.-Zadar
1991.-Varaždin
1993.-Čakovec (nagrađena Diplomom)
1995.-Virovitica
1995.-Prvo nagrađena su u kategoriji Novinskih priloga na Izložbiškolskih listova u Hrvatskomškolskom muzeju u Zagrebu
Članovi literarno-novinarske družine pojedinačnim radovima dvaput su sudjelovali na državnim susretima Lidrano (1997. uŠibeniku i ove godine u Supetru), a surađivali su (i surađuju) u brojnim glasilima: Modra lasta, Smib, Slobodna Dalmacija, Mi mladi, Oblutak…

ŠKUD “Nikola Frankić” danas svojim prigodnim programima redovito obilježava Dan škole, kraj I. polugodišta i božićne blagdane, Dan državnosti, a članovi su sudionicima Lidrana…

Još 1974. dječja folklorna grupa sudjeluje na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu.
U proteklih 15-ak godina članovi dramske i recitatorske družine sudjelovali su na više regionalnih susreta ťMladi recitirajuŤ u Splitu, odnosno županijskih susreta Lidrano u Splitu te republičkih susreta scenskih grupa Hrvatske odnosno državnim susretima Lidrano, primjerice: 1987.-Split, 1988.-Karlovac, 1990.-Zadar, 1993.-Čakovec, 1994.-Split, 1995.-Split, 1996.-Split

Više od dva desetljeća ime škole i mjesta pronosi Samostalna družina izviđača svojim raznolikim radom, zalaganjem i uspjesima. Zasvagda u sjećanju ostaju logorovanja njenihčlanova i obuke neplivača, Jesenski susreti poletaraca, sudjelovanja u Eko-kvizu, obilježavanja Dana kruha, mala etnografska istraživanja…

U okviru Pokreta Nauku mladima zavidan su uspjeh postizali matematičari.
1980. jedan od njih sudjeluje na Republičkom natjecanju, a osamdesetih godina na općinskim natjecanjima redovito je netko osvajao prvo mjesto. U zadnjem desetljeću po jedan učenik sudjelovao je na regionalnom natjecanju 1993. u Žrnovnici i 1994. u Supetru na Braču težupanijskome natjecanju u Splitu 1994.,1995. i 1996.

Među družinama Sportskog društva “Gradina” članovi streljačke družine sredinom osamdesetih bili su najboljim strijelcima na općini. Sudjelovali su i na regionalnom natjecanju u Stobreću (l988.).
Ni članice rukometne grupe tih godina nisu zostajale za strijelcima. 1998./99.šk. g. izborile su se za sudjelovanje na regionalnom natjecanju u Vranjicu, a dječaci za reginalno kross natjecanje u Sinju. Stolnotenisači su imali najviše uspjeha pretprošle (1998.)g.

Učenici dodatne grupe francuskoga jezika širili su prijateljske veze putem jezika. Dopisivali se s učenicima iz Coimbre (Portugal), sudjelovali na priredbama Društva francusko-hrvatskog prijateljstva Croatie-France u Splitu, a jedan je učenik (1999.) sudjelovao na državnom natjecanju iz stranih jezika ( u Šibeniku).

Dostignuća učenika u njihovu likovnom stvaralaštvu više su puta predstavljana javnosti. Značajnije su izložbe bile:
-“Etnografija i dječji izraz” školske 1970./71. g. u Etnografskom muzeju u Splitu
-U okviru Međunarodne smotre folklora priređena je šk. 1973/74. g. izložba u predvorju Koncertne dvorane “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu
-“Izložba slobodnih aktivnosti osnovnih škola Dalmacije od 23. VI. do 6.VII. ’82.” u Etnografskom muzeju u Splitu
1996. dva učenička rada sudjeluju na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u Zagrebu
1998. sudjeluje učenički rad na nacionalnom natjecanju “Europa u školi” u Zagrebu
Škola nisu samo četiri zida. Ova je odavno izišla izvan njih. Širom je otvorila svoja vrata gostima i bila gostom.

Ovdje su gostovali književnici (Tito Bilopavlović, Srećko Diana, Živko Jeličić, Anđelka Martić…) glumci (Đuro Utješanović, Izet Hajdarodžić, Ilija Zovko, Ratko Glavina…) kulturno-umjetnička društva naših iseljenika u SR Njemačkoj i ona iz tuzemstva… i skupina studenata Hrvata iz Gradišća s profesorom Stjepanom Težakom.

Škola danas surađuje s OŠ S.S. Kranjčevića iz Senja, a načelno je već dogovorena suradnja s OŠ Samobor e-mail poštom.