Sufinanciranje prijevoza studenata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVREĆ

OPĆINSKI NAČELNIK
ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7
21 257 LOVREĆ

KLASA: 022-05/18-01/207
UR.BROJ: 2129-04-01-18-1
Lovreć, 04.listopada.2018.godine

Na temelju članka 45. Statuta općine Lovreć (Službeni glasnik općine Lovreć broj: 02/13), Načelnica općine Lovreć donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju prijevoza studenata za akademsku godinu 2018./2019.

 

I.
Općina Lovreć će u akademskoj godini 2018./2019. sufinancirati troškove prijevoza svih studenata sa područja Općine na relacijama za Zagreb, Split, Mostar, Zadar, Šibenik i Osijek.

II.
Općina će snositi troškove prijevoza iz članka 1. i to:
– cijenu 5 (pet) povratnih karata za Zagreb u iznosu od 1.120,00 kn po studentu (224,00×5)
– cijenu 20 (dvadeset) povratnih karata za Split u iznosu od 1.200,00 kn po studentu (60,00×20)
– cijenu 20 (dvadeset) povratnih karata za Mostar u iznosu od 1.600,00 kn po studentu (80,00×20)
– cijenu 5 (pet) povratnih karata za Zadar u iznosu od 750,00 kn po studentu (150,00×5)
– cijenu 5 (pet) povratnih karata za Šibenik u iznosu od 540,00 kn po studentu (108,00×5)
– cijenu 5 (pet) povratnih karata za Osijek u iznosu od 1.920,00 kn po studentu (384×5)

III.
Općina Lovreć će sufinancirati 80% navedenih cijena iz članka 2., a student plaća 20% navedene cijene.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Lovreć.

OPĆINSKA NAČELNICA:
ANITA NOSIĆ

2018-10-05T11:57:23+01:00
Skip to content