Kandidacijske liste/kandidature, zbirne liste i rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Lovreć

0

kandidatura za načelnika 1

kandidatura za načelnika 2

kandidacijska lista općinsko vijeće 1

kandidacijska lista općinsko vijeće 2

rješenje BM 1

rješenje BM 2