OBAVIJEST – OTPAD

0

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Općina Lovreć izvješćuje javnost o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  
Molimo sve građane koji uoče postojanje odbačenog otpada na nelegalnim odlagalištima na području Općine Lovreć da o istom obavijeste Komunalno redarstvo Općine Lovreć, i to putem maila: opcina.lovrec@st.t-com.hr ili na telefon: 021/723-001
Obavijest o nepropisno odloženom otpadu obavezno mora sadržavati točnu lokaciju na kojoj se odbačeni otpad nalazi.